راهنمای استفاده از ابزارهای سئو

برای استفاده از ابزارهای سئو رایگان کافی است به پرتال ما که لینک آن در منو وجود دارد و یا لینک پایین همین بخش مراجعه نمایید. پس از ورود به پرتال ابزارهای مختلف بررسی سئوی سایت را مشاهده خواهید نمود که با انتخاب هر یک وارد آن بخش خواهید شد. حالا کافی است تا لینک سایت خود را وارد نمایید و نتایج حاصله را مشاهده نمایید.