آنغوزه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

Ferula آنغوزه با نام علمی

گیاهی است با ساقه زخیم و محکم با برگ های بزرگ که طول برگ ها به 60 سانتی متر می رسد و ارتفاع خود گیاه حدود 2/5 متر است . گلهای این گیاه زرد رنگ بوده و به صورت گل آذین چتری در انتهای ساقه قرار دارد. میوه ها به رنگ قهوه ای و بیضی شکل هستند . 
با تیغ زدن به ریشه این گیاه ماده ای شیری رنگ به دست می آید که آن را اولئوگم رزین می گویند.
این گیاه بیشتر در نیمه شرقی کشور مانند خراسان و کرمان و سیستان می روید .
خواص:
خلط آور است و ضد اسپاسم و نفخ می باشد. در مان سرطان شکم  است . برای درمان میخچه به کار می رود.  
ferula-assa-foetida533.jpg