چای کوهی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

معرفی چای کوهی

چای کوهی گیاهی است که بسیار خوش عطر و بوست و در ارتفاعات کم و متوسط می روید و دارای ظاهری از گل های کوچک صورتی مایل به سرخ در میان گلبرگ های پشمالوست. چای کوهی از آن جایی که بسیار لذیذ است می تواند جایگزین مناسبی برای چای صبح و عصر باشد. چای کوهی هم اکنون در همه نقاط کشور ما در میان مزارع گندم و ذرت دیده می شود و در آمریکا و اروپا نیز کشت می شود.

طبع چای کوهی

خواص چای کوهی

عوارض چای کوهی

چای کوهی

1p1.png
2p2.png