چای گزنه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

معرفی چای گزنه

گزنه گیاهی است با ساقه های چند شاخ و برگ های پوشیده از کرک های گزنده. در صورت برخورد برگ های گزنه با پوست بدن چنان بدن را می گزد که فکرش را هم نمی توانید بکنید. در حالی که مصرف چای گزنه در درمان بسیاری از بیماری ها کاربرد دارد.

طبع چای گزنه

خواص چای گزنه

عوارض چای گزنه

چای گزنه

g2.jpg
g4.jpg