گل گاو زبان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

معرفی گل گاو زبان

گاو زبان شامل دونوع است: گیاه گاو زبان و گل گاو زبان . چیزی که امروزه در اروپا با عنوان گل گاو زبان در حال کشت و استفاده است آن هم بخاطر خواص فراوانی که از گل گاو زبان در کتاب قانون بوعلی سینا ذکر شده است گیاه گاو زبان است، نه گل گاوزبان.

گل گاو زبان در دامنه های البرز می روید و تا کنون بصورت اهلی کشت نشده است.

طبع گل گاو زبان

خواص گل گاو زبان

عوارض گل گاو زبان

گل گاو زبان

گیاه گاو زبان

2.jpg
1.jpg